Kategoriarkiv: Planer

Datoer for modulsamlinger

I forbindelse med forberedelsene med Rollespillprat i Oslo i november (tema: hvordan skrive bra con-moduler) viste det seg at noen hadde tenkt mange av de samme tankene hver for seg. Arcon, Hyperion og JenteCon tenkte derfor det var greit å jobbe sammen, og tenker derfor å få i gang følgende aktiviteter i 2015 for å få opp både kvalitet og kvantitet av moduler til bruk i Norge.

Modulpublikasjon til Arcon 2015:
– vi sikter på modul-publikasjon til Arcon.
– I den forbindelse sikter vi på 3 samlinger på vinteren/ tidlig vår der vi snakker (med innleder) om ulike tema.
– Samlingene vil ha en innleder om hvert tema, fulgt av diskusjon.
– «feedback-ordning» vil bli igangsatt så folk kan få tilbakemeldinger på pågående modularbeid.
– frist for levering av modul vil være slutten av april
– vi håper andre byer vil henge seg på og lag tilsvarende opplegg
– dette er en kick-start for Modulfabrikken

Datoer og tema:
21. januar kl 17:30: oppbygging og struktur – vi enes om en disposisjon

Event: https://www.facebook.com/events/308676142676667/
4. mars: å skrive hviskeleken – om å skrive så andre forstår
15. april: roller og handouts

Hvis du vil være med, og IKKE er på Facebook, send en e-post til rollespillpratoslo@outlook.com, slik at vi kan sende deg informasjon på e-post hvis det trengs.

Adresse for samlingene: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 på Tøyen.

Reklamer

Bli med og skriv moduler til Arcon og andre cons

I forbindelse med forberedelsene med Rollespillprat i Oslo 25. november viste det seg at noen hadde tenkt mange av de samme tankene hver for seg. Arcon, Hyperion og JenteCon tenkte derfor det var greit å jobbe sammen, og tenker derfor å få i gang følgende aktiviteter i 2015

Modulpublikasjon til Arcon 2015:
– vi sikter på modul-publikasjon til Arcon.
– I den forbindelse sikter vi på 4-6 samlinger på vinteren/ tidlig vår der vi snakker (med innleder) om ulike tema (åpne for forslag). Første samling i januar, dato kommer snart. Antagelig andre/ tredje uka i januar.
– Samlingene vil ha en innleder om hvert tema, fulgt av diskusjon.
– «feedback-ordning» vil bli igangsatt så folk kan få tilbakemeldinger på pågående modularbeid.
– frist for levering av modul vil være slutten av april
– vi håper andre byer vil henge seg på og lag tilsvarende opplegg
– dette er en kick-start for Modulfabrikken (se neste)

Modulfabrikken
– effektive kurs (ca 1/2 dag) i forkant av eller under con`s der man har fokus på eventyr-laging og annet relevant for rollespill
– vil ha en større konferanse i på slutten av året 2015 der det både spilles, diskuteres og læres

Historisk blikk på rollespillmiljøet
– det arbeides med å se på muligheten for å publisere en «best of» samling av gamle con`moduler som kan lanseres på Modulfabrikkens konferanse vinteren 2015
– lage nettarkiv der alle gamle moduler kan legges

Målet med de tre aktivitetene er å få mer eventyr. Innspill og ideer er hjertelig velkomne!