Kategoriarkiv: Moduler

Modulsamling nr 2: Å skrive hviskeleken

I morgen, onsdag 4. mars, er det ny modulworkshop!

Denne gangen er tema «Å skrive hviskeleken», dvs å skrive ned alt du har i hodet på papir, slik at en annen spilleder kan ta modulen din og kjøre den.

Vi starter med litt pizza og prat, før vi går gjennom notatene fra første modulworkshop. Så deler vi oss inn i grupper og gjennomgår modulene våre. Til slutt tar vi en felles diskusjon om hvordan vi skal gå fram for å skrive ned alle ideene, hva må være med, hva er ikke så viktig hvis du får dårlig tid osv.

Reklamer

Rapport fra første modulsamling, 21.01.2015

Den første modulsamlingen ble avholdt i Hyperions lokaler på Frivillighetshuset. Det kom 12 stk + en baby, vi er med andre ord sikret kontinuitet!

Vi startet med pizza og presentasjon av alle, og ser at det er stor variasjon i både erfaring med con-deltagelse, det å være GM, det å spille eller GM’e på cons og det å skrive moduler. Det ble nevnt 13-14 rollespill, men gruppen har vært borti flere.

Så gikk vi videre til idemyldring i grupper rundt temaet «Hva fungerer i en bra con-modul (og hva fungerer ikke)?». Det ble livlig diskusjon i alle gruppene, og under oppsummeringen etterpå ble det skrevet ned mange punkter.
•    Klarhet
•    Stemning
•    Enkelt forklart. Detaljer er OK, men sceneoversikt på begynnelsen av scenarie-beskrivelsen.
•    Kan man avvike noe fra stien (går det an å gå tilbake hvis man glemmer noe?)
•    Gi karakterene klare motivasjoner – hva skal DU gjøre i løpet av spillet?
•    Oppsummering til GM med kortversjonen av motivasjonen.
•    Relasjonskart (for GM) – hvis nødvendig.
•    For spillere: Hvem har du positive og negative relasjoner
•    Ha med flere roller enn forventede spillere. Lage en prioritert liste over hvilke roller som MÅ være med, og hvilke som
•    Hooks for plottet i rollebeskrivelsene.
•    Er det noe du må holde skjult, som noen gjerne vil finne ut av?
•    NPC’er introduseres underveis, med fulle stats.
•    Tidlig oppsummering for GM og spillere.
•    Bruk klisjeer for alt det er verdt.
•    Ta med ekstra regler fra tillegg hvis de blir brukt

Etter dette var det en grei overgang til å diskutere hvordan et scenario bør bygges opp. Her vil det komme en mer utfyllende liste etter at deltagerne har bearbeidet notatene til undertegnede, men en enkel ramme er følgende:
1) Teaser: For spillere og GM. Hva er kult med modulen?
2) Forventingsstyring: For spillere.
3) Synopsis. For GM.
4) Start
5) Midt
6) Slutt
7) Ekstra ressurser (roller, handouts, kart)

Vi diskuterte også en kladdeliste for ide-fasen av modulskrivingen. Denne vil også renskrives, og kan brukes til inspirasjon.

Neste modulsamling er 4. mars fra  19-21, også hos Hyperion. Da er tema «Å skrive hviskeleken – om å skrive så andre forstår». Her blir det mer gruppearbeid og diskusjon om moduler som er under arbeid.

Datoer for modulsamlinger

I forbindelse med forberedelsene med Rollespillprat i Oslo i november (tema: hvordan skrive bra con-moduler) viste det seg at noen hadde tenkt mange av de samme tankene hver for seg. Arcon, Hyperion og JenteCon tenkte derfor det var greit å jobbe sammen, og tenker derfor å få i gang følgende aktiviteter i 2015 for å få opp både kvalitet og kvantitet av moduler til bruk i Norge.

Modulpublikasjon til Arcon 2015:
– vi sikter på modul-publikasjon til Arcon.
– I den forbindelse sikter vi på 3 samlinger på vinteren/ tidlig vår der vi snakker (med innleder) om ulike tema.
– Samlingene vil ha en innleder om hvert tema, fulgt av diskusjon.
– «feedback-ordning» vil bli igangsatt så folk kan få tilbakemeldinger på pågående modularbeid.
– frist for levering av modul vil være slutten av april
– vi håper andre byer vil henge seg på og lag tilsvarende opplegg
– dette er en kick-start for Modulfabrikken

Datoer og tema:
21. januar kl 17:30: oppbygging og struktur – vi enes om en disposisjon

Event: https://www.facebook.com/events/308676142676667/
4. mars: å skrive hviskeleken – om å skrive så andre forstår
15. april: roller og handouts

Hvis du vil være med, og IKKE er på Facebook, send en e-post til rollespillpratoslo@outlook.com, slik at vi kan sende deg informasjon på e-post hvis det trengs.

Adresse for samlingene: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 på Tøyen.

Bli med og skriv moduler til Arcon og andre cons

I forbindelse med forberedelsene med Rollespillprat i Oslo 25. november viste det seg at noen hadde tenkt mange av de samme tankene hver for seg. Arcon, Hyperion og JenteCon tenkte derfor det var greit å jobbe sammen, og tenker derfor å få i gang følgende aktiviteter i 2015

Modulpublikasjon til Arcon 2015:
– vi sikter på modul-publikasjon til Arcon.
– I den forbindelse sikter vi på 4-6 samlinger på vinteren/ tidlig vår der vi snakker (med innleder) om ulike tema (åpne for forslag). Første samling i januar, dato kommer snart. Antagelig andre/ tredje uka i januar.
– Samlingene vil ha en innleder om hvert tema, fulgt av diskusjon.
– «feedback-ordning» vil bli igangsatt så folk kan få tilbakemeldinger på pågående modularbeid.
– frist for levering av modul vil være slutten av april
– vi håper andre byer vil henge seg på og lag tilsvarende opplegg
– dette er en kick-start for Modulfabrikken (se neste)

Modulfabrikken
– effektive kurs (ca 1/2 dag) i forkant av eller under con`s der man har fokus på eventyr-laging og annet relevant for rollespill
– vil ha en større konferanse i på slutten av året 2015 der det både spilles, diskuteres og læres

Historisk blikk på rollespillmiljøet
– det arbeides med å se på muligheten for å publisere en «best of» samling av gamle con`moduler som kan lanseres på Modulfabrikkens konferanse vinteren 2015
– lage nettarkiv der alle gamle moduler kan legges

Målet med de tre aktivitetene er å få mer eventyr. Innspill og ideer er hjertelig velkomne!